Årbok 1998

Type: heftet
Antall sider: 164
Antall artikler: 23
Antall forfattere: 19
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Torbjørn Kvisselien:  Selskapsdanser i Stange på 1940/50-tallet

Ole Gjestvang: En potetpioner anno 1755

Egil M. Kristiansen: 50-års minnet: 1948 – nylonstrømper, kulepenner og fortsatt håp om vannverk

Helge Heggen: Frosk i mjølka tre tosdaer på rad

Maja Oustad: Romedal

Astrid Hagen/Ole Gjestvang: Sangkvartett i Ottestad 1848

Jacob Sverre Løland: Bygdesanger

Knut Vasaasen: Tilbakeblikk

Hallstein Sletten: Husmannsplasser under Store-Ree i Stange

Bjørn Moustue: De to Mostue-gårdene på Strandlykkja

Torbjørn Kvisselien: Kjeglebanen på Østby i Romedal

Arne Nygårdsmoen: Itte stol på presta

Helga Lien: Minner fra en sommer på Lalumsvangen

Albin Lien: Gjetergutt/setergutt på Lalumsvangen i 1932

Jørn Ruud: Stange sykehus

Hans Guthus: Erindringer om Anders Sørensen på Gammelsaga

Hans Guthus: Mikkel Alm

Ellen Fjeld: Olavsbrønnen på Knausen av Korsødegården

Asbjørn Johansen: Bombeflyet som landet på mjøsisen i Tangenvika

Jacob Sverre Løland: Jønsberg i Romedal

Egil Vestjordet: Jønsberg skogskole og skogforvaltning 1897-1926

Lars Gjøviken: Et lykkelig skibbrudd

Translate »