Årbok 1999

Type: heftet
Antall sider: 164
Antall artikler: 21
Antall forfattere: 19
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen:  Minneord – Egil Vestjordet

Magne Martinsen: En gammel, utflyttet romedøl forteller fra barndom og oppvekst i 1920-åra

Bjarne Lien: Litt om dyregraver i Stange allmenning

Egil M. Kristiansen: 50-års minnet: 1949 – året da Norge ble medlem av NATO, og feier’n uteble i Vallset

Didrik Hverven: Her var det ualminnelig smukt – en tur til Danmark år 1870

Jacob Sverre Løland: Et trist minne fra Romedal

Knut Vasaasen: Tilbakeblikk

Alv i Åsen: Hvor nye hjem springer fram i svarte skogen

Gyda Lahlum: Telthusplassen

Odd Erik Evensen: Frivillig i den andre slesviske krig 1864

Torbjørn Kvisselien: Primduene i Stange

Kjersti Prestkvern: Fra linhatt til skruluer

Lars Gjøviken: En idrettsbegivenhet i Sandvika

Egil Vestjordet/Solveig Rønningsbakken: For fingernemme folk

Jacob Sverre Løland: Østlandske sementstøperi – en gang en hjørnesteinsbedrift i Stange

Gerd Skiaker Stenberg: Matklokker

Astrid Nordsveen: Minner om Ingrid Ree

Torbjørn Kvisselien: Historia til et frukttre

Helge Heggen:  Da’n Jens K. var gjetergutt, og kjøpte seg munnspill

Ingrid Semmingsen: Sosialhistoriske glimt fra Hedemarken om husmannsvesen og Thranebevegelsen

(Marthe Mågård): Tre gamle viser

Translate »