Årbok 2000

Type: heftet
Antall sider: 167
Antall artikler: 15
Antall forfattere: 12
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen:  Minneord – Kåre Sveen

Lotte Nilsen: En utvandrer fra Hammersberget i Romedal forteller

Svein-Erik Ødegaard: Dramatisk nyttårsaften 1665

Odd Sørli: Oppretting og bruk av ljå

Torgeir Fryjordet: Prestmarka i Romedal

Bjarne Lien: Original postgang

Egil M. Kristiansen: 50-års minnet: 1950 – skolesentralisering, lyntog, raskere postgang og buss gjennom tyttebærskogen

Torbjørn Kvisselien: Kulturlandskapet i stadige forandringer

Borghild Løbakk: Roksvold, mitt kjære barndomshjem

Jacob Sverre Løland: Stange Auto – Dagfinrudverkstedet

Egil M. Kristiansen: Gutta som fikk politiet etter seg

Vidar Asen: Dialekt i endring

Jorunn E. Gunnestad Carlson: «Amerika star aaben! Jeg længter som en Hund» – Hulda Garborg om Amerika

Ole Gjestvang: Det gamle vegstellet i Romedal og Stange

Solveig Rønningsbakken: Etterlysning – hvem er personene på bildene?

Solveig Rønningsbakken: Artikler i årbøkene Gammalt frå Stange og Romedal for årene 1971-1999

Translate »