Årbok 2001

Type: heftet
Antall sider: 190
Antall artikler: 18
Antall forfattere: 13
Pris: kr 200,- (medlemspris kr 160,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen:  Var Erasmus Montanus fra Romedal?

Arne Nygårdsmoen: Presten ville itte betale bikkjeskatt

Arne Nygårdsmoen: Skomakeren sa nei til presten

Torbjørn Kvisselien: En veteran ser seg tilbake

Gyda Lahlum: Glimt fra barndom på Stange

Jens Erik Holm: Et hundreårsminne fra Stange og Romedal Skytterlags historie

Erik Holager: Jeg var «kommandant» på Akershus festning under Kong Håkon VIIs hjemkomst 7de juni 1945

Ole Gjestvang: Stange læseselskab anno 1832

Ragnar Ødegaard: Naturhistorisk kuriositet ved Romsætra i Stange almenning

Terje Kristoffersen: «Dæ var nok værst for dom heme»

Ann Kjersti Holland: Hvordan endres hedmarksdialekten? – Et mulig endringsmønster

Thor Ola Engen: Det er me som er Bakstadgutane

Arvid Enger: Det vart bygd en fabrikk i Brennjordet på Tangen

Arvid Enger: Bedriften som forsvant

Solveig Rønningsbakken: Jeg var lita da jeg kom til, men det var nok godt ørkje

Solveig Rønningsbakken: Bidragsyterne

Solveig Rønningsbakken: Etterlysning (navn på skolebilder)

Stange Historielags årsberetning for 2000

Translate »