Årbok 2002

Type: heftet
Antall sider: 200
Antall artikler: 15
Antall forfattere: 16
Pris: kr 200,- (medlemspris kr 160,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen:  En bispevisitas for 54 år siden

Torleif Haugen: Spånåsvegen/Dyregrinda

Ole Gjestvang: Åkerredskapens utvikling

Terje Kristoffersen: «Je’ har ællti’ lurt fært på åssen de’ gikk mæ’ dom sea»

H.P. Schønsby: Psykiatri på Hedemarken i 1801

Louise Prydz: Spredte minner om familien Prydz

Steinar Vasaasen/Arne Nygårdsmoen: Kirkebøkene i Stange og Romedal, del 1 – 1700 tallet

Martin Danbolt: Prestmarka i Romedal som evakueringsmål

Tormod Kristiansen: Flyktning med gjeterstav – et 60 års minne

Frode Myrheim: Stadnamna på Sørum 131/1

Harry Arne Skjønsberg/Solveig Rønningsbakken: Familien Skjønsberg som økonomer på Herredsvang

Torbjørn Kvisselien: Husmorskolen på Stor-Gillund

Jan Børge Solbakken:  Ottestad sjakkklubb 1932-2002 – 70 år

Bjørn Moestue: Leserinnlegg: Gards- og slektsnavnet Moestue

Solveig Rønningsbakken: Etterlysning

Translate »