Årbok 2002

Type: heftet Antall sider: 200 Antall artikler: 15 Antall forfattere: 16 Pris: kr 200,- (medlemspris kr 160,-) Innhold: Egil M. Kristiansen:  En bispevisitas for 54 år siden Torleif Haugen: Spånåsvegen/Dyregrinda Ole Gjestvang: Åkerredskapens utvikling Terje Kristoffersen: «Je’ har ællti’ lurt fært på åssen de’

Les mer

Årbok 2001

Type: heftet Antall sider: 190 Antall artikler: 18 Antall forfattere: 13 Pris: kr 200,- (medlemspris kr 160,-) Innhold: Egil M. Kristiansen:  Var Erasmus Montanus fra Romedal? Arne Nygårdsmoen: Presten ville itte betale bikkjeskatt Arne Nygårdsmoen: Skomakeren sa nei til presten Torbjørn Kvisselien: En veteran

Les mer

Årbok 2000

Type: heftet Antall sider: 167 Antall artikler: 15 Antall forfattere: 12 Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-) Innhold: Egil M. Kristiansen:  Minneord – Kåre Sveen Lotte Nilsen: En utvandrer fra Hammersberget i Romedal forteller Svein-Erik Ødegaard: Dramatisk nyttårsaften 1665 Odd Sørli: Oppretting og bruk

Les mer

Årbok 1999

Type: heftet Antall sider: 164 Antall artikler: 21 Antall forfattere: 19 Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-) Innhold: Egil M. Kristiansen:  Minneord – Egil Vestjordet Magne Martinsen: En gammel, utflyttet romedøl forteller fra barndom og oppvekst i 1920-åra Bjarne Lien: Litt om dyregraver

Les mer

Årbok 1998

Type: heftet Antall sider: 164 Antall artikler: 23 Antall forfattere: 19 Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-) Innhold: Torbjørn Kvisselien:  Selskapsdanser i Stange på 1940/50-tallet Ole Gjestvang: En potetpioner anno 1755 Egil M. Kristiansen: 50-års minnet: 1948 – nylonstrømper, kulepenner og fortsatt håp

Les mer

Årbok 1997

Type: heftet Antall sider: 176 Antall artikler: 21 Antall forfattere: 18 Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-) Innhold: Ellen Fjeld: På sporet av de første mennesker i Stange Terje Moshaug: Kulturminneåret i Stange Torbjørn Kvisselien: Hovedbygningen på Sande i Romedal Jes Lyne: Sommeropphold på

Les mer

Årbok 1996

Type: heftet Antall sider: 192 Antall artikler: 18 Antall forfattere: 14 Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-) Innhold: Egil M. Kristiansen: 50-års minnet: 1946 – gjenoppbygging og optimisme, men fortsatt rettsoppgjør og bitterhet Svein Erik Ødegaard: Norgeshistoriens verste omstreiferfølge Lars Gjøviken: «Ein skuledag

Les mer

Årbok 1995

Type: heftet Antall sider: 142 Antall artikler: 15 Antall forfattere: 10 Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-) Innhold: (Redaksjonen):Minneord Arne Bretten Dagmar Busterud: Han kommer – Egil M. Kristiansen: Milorg – de hemmelige soldater Egil M. Kristiansen: «Det hendte ittnå» Egil M. Kristiansen: Da

Les mer

Årbok 1994

Type: heftet Antall sider: 142 Antall artikler: 15 Antall forfattere: 14 Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-) Innhold: Egil M. Kristiansen: Med liv og helse som innsats Jacob Sverre Løland: Husebyrabben i Stange – hva slags hemmeligheter skjuler den? Torbjørn Kvisselien: Trekk fra

Les mer

Årbok 1993

Type: heftet Antall sider: 156 Antall artikler: 20 Antall forfattere: 20 Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-) Innhold:  Ole Gjestvang: Kvernbruk i Stange Atle Lien Jenssen: Bukkehorntradisjon på Hedemarken Arne Bretten: Romedal hovedkirke Solveig Rønningsbakken: En hundreåring forteller Jon Myren: Stange A.I.L. – 10 års

Les mer
Translate »